mots i nyaps, KAAL·LIDRAMA 2.7

Cal·ligrama Pangramàtic al pati del Teatre Kursaal
instal·lat del 20 al 25 de febrer de 2007 a Manresa


Quaranta cinc segons del documental «Kursaal» de Laia Olivé.
Visionables en format QuickTime (.mov) 4,96Mb o bé Theora (.OGG) 2,48Mb.
Imatges cedides per TV3 sota la producció de Parallel40.


Teniu tots els projectes del Cal·ligrama Pangramàtic definitiu
clicant sobre cadascuna de les imatges proposades


                       

                       

                       
d A R R E R A h O R A
Mostrem quaranta cinc segons del documental «Kursaal» de      
Laia Olivé (una producció de Parallel40) on podrem veure      
el «Kaal·liDrama» dins l'ambient de «L'inauguraal».           
Les imatges, cedides per TV3, les podeu visionar en format    
QuickTime (.mov) 4,96Mb o bé Theora (.OGG) 2,48Mb.            

Hem publicat els 254 Pangrames que composaren l'espiral del   
«Kaal·liDrama» amb els noms dels seus corresponents autors.   

Aquest passat dilluns 26 de febrer el «Kaal·liDrama» va ser   
desmuntat pels seus autors. Les 50 peces de 2x1 metres seran  
transformades en petites «relíquies» de l'esdeveniment.       

El «Kaal·liDrama» va ser objecte d'un atac vandàlic poques    
hores després de la inauguració. Uns desconeguts el van       
arrencar gairebé totalment del terra, on va quedar rebregat   
i malmès. Sortosament es pogué refer amb un mínim de          
dignitat poc abans d'obrir en la jornada de portes obertes.   

Ja podeu descarregar el Cal·ligrama definitiu per cadascuna de
les imatges proposades. Format per 254 Pangrames i 16007      
caràcters de l'escriptura, cargolats en 400 metres d'espiral. 

Aquest passat divendres 9 de febrer, es va signar l'acord     
definitiu entre l'ajuntament de Manresa, FCC i els autors.   

el Cal·ligrama gegant
Una espiral de 10 metres de diàmetre es cargolarà d'enfora a  
endins farcida de frases pangramàtiques. Text pur, utilitzant 
dues tipografies d'estètica ben diferenciada, on cadascun dels
caràcters serà un punt de color dins la catifa que engalanarà 
l'entrada al Teatre Kursaal.                                  

Aquesta obra és hereva de la que, el 24 de maig de 2003, fou  
instal·lada a la Plana de l'Om de la ciutat de Manresa amb    
motiu de la descompressió d'ictineu.                          

Òpticament aquest cal·ligrama tindrà tres nivells de lectura: 
#Passejant per sobre seu, podrem llegir amb comoditat el text 
però difícilment compondrem la imatge que representa.         
#De la barana estant, a uns set metres d'alçada, enfilats al  
primer pis del teatre, la imatge se'ns farà evident i alhora  
encara podrem llegir el text fàcilment.                       
#Allunyats dalt d'un pis dels voltants del Passeig o des      
l'àtic del mateix Kursaal, ja nomès apreciarem la imatge.    

les imatges que hi jugaren
Són diversos els artistes als quals vam demanar la seva       
col·laboració en l'apartat d'imatge. Una per autor, i de      
temàtica relacionada en general, amb el món de l'espectacle.  
De totes elles, una va ser l'escollida per a la reproducció   
final: «follet Gog i Magog» obra de Judit Vergé.             

els Pangrames participants
I aquí teniu els 254 Pangrames que composaren l'espiral del   
«Kaal·liDrama» amb els noms dels seus corresponents autors.   

Una eina en línia anomenada màquina de ventar Pangrames       
ha estat l'encarregada d'acceptar o rebutjar les frases       
candidates a Pangrama, i tanmateix les ha classificat per     
mitjà d'uns nivells de puresa en funció d'una normativa       
flexible però precisa. El registre de participació fou        
tancat el diumenge 11 de febrer.                              

L'escriptor Màrius Serra ens va oferí el seu suport a través  
de Verbàlia.com i el fòrum Paangramaaaaaaa, on han quedat     
registrats els Pangrames guanyadors.                         

Pangrames al món
La llunyana cultura japonesa té un excel·lent exemple d'ús   
del Pangrama, que va molt més enllà de la sensació de        
«...el gat pentina» que ens produeix per aquestes latituds.  
L'iroha és un Pangrama perfecte en forma de poema, té mil    
anys d'antigor i l'usen com a mètode d'enumerar les coses.   

Els tipògrafs i les tipogràfiques fan servir el Pangrama com 
a petit aparador per composar els tipus de lletra. MyFonts,  
per exemple, exposa centenars d'estils de lletra de          
fabricants de tot el món, amb Pangrames a 13 idiomes. Com    
que encara hi falta el català, un cop acabat aquest projecte,
els hi farem saber.                                          

La nord-americana National Public Radio organitza curiosos   
jocs pangramàtics com l'NPR Typewriter Sentences Competition 
o la «NPR Pangram Competition» que MyFonts recull dins el    
seu catàleg tipogràfic.                                      

Del Mark Simonson Studio, ens apareix una eina anomenada     
Pangrammer Helper. És un petit editor en llengua anglesa,    
que ens orienta de les lletres de l'alfabet que ens manquen  
per completar un Pangrama, així com de la seva llargària.    

El nostre gran poeta, Josep Palau i Fabre, té un relat datat 
a Ginebra el 1983, on un misteriós personatge de nom         
pangramàtic, Alckborns Migellodjet Stuxpryz, presenta la     
seva tesi al Paranimf de la Universitat Central de Barcelona.
És la tesi doctoral del diable.                             

si us plau per força
Tot forma part d'aquesta nova obra: el Trepitjant Poesia,    
els serveis de neteja de l'ajuntament de Manresa, les        
instàncies, les cartes, la reclamació de responsabilitat     
patrimonial, el recurs al Jutjat Contenciós-Administratiu,   
les Vistes públiques del judici, les reunions, els regidors  
de Cultura i Medi Ambient, el Teatre Kursaal i l'inaguraal.  
Si us plau per força!                                       

i s'inaugurà el Teatre Kursaal
Tots els actes que envoltaren la reinauguració, els trobareu 
qui sap, al web oficial d'aquest teatre i a la del Galliner.

si no saps on érem
Doncs siua't aquí, i mira amb detall on és això del Kursaal  
per poder trepitjar on hi hagué el Cal·ligrama Pangramàtic. 

d'autors, © i llicències
Tot el material gràfic exposat en aquest projecte és de     
lliure distribució i els ©opyright pertanyen a casdascun    
dels autors participants.                                   

Les aplicacions utilitzades per la generació del            
Cal·ligrama Gegant i la Ventadora de Pangrames, són en      
curs de ser publicades pel seu autor sota llicéncia GNU     
(programari lliure) a La Farga i al SourceForge.            

Dedéu Rifà Picas és el pseudoacrònim dels creadors de       
l'esdeveniment: Toni Romero i Dedéu, Ramon Riu i Rifà,      
Marc Antoni Malagarriga i Picas.                           

què faríem sense ells
Sense en Francesc Xavier Escribano, del bufet de Puig      
advocats, els regidors de Cultura i Medi Ambient mai       
no haguessin tingut ganes de seure al voltant d'una taula. 

Sense l'Enric Tormo, del Departament de Disseny i Imatge   
de la Facultat de Belles Arts de la UB, no haguéssim       
pogut engegar mai la Ventadora de Pangrames a internet.    

Sense en Jordi Sarrió, potser mai no hagéssim produit      
un objecte imprès i trepitjable arran de terra.            

Sense en Màrius Serra potser mai no haguéssim descobert    
el país de Verbàlia i ens haguéssim tornat verbívors.      

També ens hi han ajudat: el Joan Morros, el Joan Closes    
i en Marc Borrós del Galliner, l'arquitecte Joan Forgues,  
la Laura Bozzo gerent del Kursaal, en Josep Patau tipògraf,
na Clara Tarrida lletraferida, en Manolo Martínez manaia,  
la Fina Casas 'superwoman'...                             

recull de premsa
Nota de Premsa 29.01.07                                   

Regió7 30.01.07 «Una cal·ligrama gegant farà de catifa al 
pati del Kursaal els dies de la inauguració»              

Nota de Premsa 05.02.07                                   

Regió7 06.02.07 «L'Ajuntament de Manresa restituirà una   
obra artística que va destruir el 2003»                   

Nota de Premsa 19.02.07                                   escriu-nos si cal a
p a n g r a m e s @ g m a i l . c o m  §

  juny de 2007