Instal·lació TREPITJANT POESIA | aquesta obra és viva al jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona


els serveis de neteja de l'Ajuntament de Manresa llencen a les escombraries la instal·lació Trepitjant Poesia  

instància de l'autor a l'Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa reclamant sigui retornada l'obra 

Regió7 | Cultures | Art: «Un artista manresà acusa a l'Ajuntament de llençar una obra seva a les escombraries» 

Regió7 | l'Opinió del Lector: «Trepitjant Poesia» 

carta de la Regidora-delegada de Medi Ambient i del Regidor-delegat de Cultura 

reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Manresa 

l'Ajuntament de Manresa ens demana documentació, que s'aporta en dates 4 de juny i 20 de juliol de 2004 

l'Ajuntament de Manresa dicta un proveïment concedint tràmit d'audiència per formular-hi al·legacions 

compareixem en tràmit d'audiència formulant les al·legacions 

ens notifiquen la Resolució d'alcaldia, 3 de desembre de 2004, per la qual es desestima la nostra sol·licitud 

Regió7 | Cultures | Art: «Un artista manresà demandarà l'Ajuntament per haver destruït l'any 2003 una obra seva» 

escrit on interposem Recurs Contenciós-Administratiu contra l'Ajuntament de Manresa 

decret informatiu de l'Ajuntament de Manresa a un dels autors, en relació al recurs contenciós-administratiu presentat 

demanda presentada contra l'Ajuntament de Manresa al Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona 

acta de la Vista pública del judici contra l'Ajuntament de Manresa al Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona 

després de tres anys i mig podem seure'ns a una taula per intentar acostar posicions amb l'Ajuntament de Manresa 

acta de la segona Vista pública del judici contra l'Ajuntament de Manresa al Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona 
l'Ajuntament ens demana un aplaçament de 2 mesos del judici, per afavorir l'acord amb els regidors de Cultura i Medi Ambient 

segona reunió amb els regidors de Medi Ambient i Cultura de l'Ajuntament de Manresa per intentar acostar posicions 

tercera reunió amb els regidors de Medi Ambient i Cultura de l'Ajuntament de Manresa per tancar l'acord definitiu 

quarta reunió amb els regidors de Medi Ambient i Cultura de l'Ajuntament de Manresa per redactar el conveni a signar 

Regió7 | Cultures | Art: «L'Ajuntament de Manresa restituirà una obra artística que va destruir el 2003» 

signatura del conveni d'acord definitiu amb l'Ajuntament de Manresa i Fomento de Construcciones y Contratas s.a. 

factures de producció a Fomento de Construcciones y Contratas s.a. per la nova instal·lació al terra del pati 
del Teatre Kursaal de Manresa d'un Ca·ligrama Pangramàtic com a restitució de l'obra Trepitjant Poesia 

escrit presentat al Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona adjuntant el conveni signat 
per les tres parts i demanant la finalització del procediment per transacció judicial 

instàncies dels autors a l'Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa demanant els sigui concedit l'ús 
de l'espai del pati del teatre Kursaal i els hi siguin facilitades 45 entrades per assistir als actes de reinauguració 

resposta del Jutjat Contenciós-Administratiu 14 de Barcelona, on la jutgessa dicta el manament per la suspensió del procés assessorats legalment pel Bufet Josep de Puig i Viladrich Advocats 


 dilluns 26 de maig de 2003

 04.06.2003 | PDF 218Kb

 11.06.2003 | PDF 770Kb

 12.06.2003 | PDF 879Kb

 18.06.2003 | PDF 267Kb

 04.05.2004 | PDF 640Kb

 17.05.2004 | PDF 212b

 03.11.2004

 22.11.2004


 27.12.2004 | PDF 211Kb

 29.01.2005 | PDF 170Kb

 25.02.2005 | PDF 63Kb

 23.05.2005 | PDF 110Kb

 05.07.2005 | PDF 682Kb

 16.10.2006 | PDF 242Kb

 14.11.2006


 20.11.2006 | PDF 95Kb

 05.12.2006

 19.12.2006

 29.01.2007

 06.02.2007 | PDF 182Kb

 09.02.2007 | PDF 361Kb


 09.02.2007 | PDF 37Kb


 12.02.2007 | PDF 66,3Kb


 14.02.2007 | PDF 168Kb

 20.02.2007 | PDF 22,1Kb
 ...tornar   Kursaal    |    ictineu