Instal·lació TREPITJANT POESIA   
plotejat a Copisteria Sarrió amb tinta solvent     pel·liculat amb FloorGraphics a Copisteria Sarrió     acabats de tall a Copisteria Sarrió     

dissabte 24 de maig 6 a.m. posem per ordre les 80 peces ...     ... i presentem els 140 m2 del cal·ligrama     cal enganxar vuit columnes ...     

... i deu fileres     encaixem els poemes sobre el terra irregular     dissabte 24 de maig 10.30 a.m. el cal·ligrama de la Plana de l'Om és enllestit!     
... tornar 

  LA PRODUCCIÓ I EL MUNTATGE


  En una setmana es va tenir enllestida

  la producció de l'obra "Trepitjant Poesia"

  a les instal·lacions de Copisteria Sarrió

  Van ser un centenar d'hores d'impressió

  amb plòter de tintes d'exterior i una

  laboriosa tasca d'acabats amb pel·liculats

  i tall de les 80 peces.  Els cent quaranta metres quadrats de

  material suport utilitzats, Vinils adhesius

  i FloorGraphics trepitjables van ser proveïts

  per la divisió BeDigital de LlumiColor  El matí del dissabte 24 de maig de 2003

  un equip de sis persones bastírem la part

  central de la Plana de l'Om de Manresa amb

  els 7x20 metres del cal·ligrama format per

  una quarantena de poemes que reproduïen

  uns grans llavis suggerents.