Quants Cops Haurem d'Anar Al Síndic de Greuges Per Aconseguir Còpia d'Un Conveni Públic ?

Quants Cops Haurem d'Anar Al Síndic de Greuges  
Per Aconseguir Còpia d'Un Conveni Públic ?  la notícia de la signatura del conveni  


Ple Ordinari de l'Ajuntament de Manresa (pàg.96)  

www.microsoft.com:  
«Microsoft crea en manresa el primer centro español de innovacion en productividad» 

www.caixamanresa.es:  
«MICROSOFT CREA, A MANRESA, EL PRIMER CENTRE DE L'ESTAT D'INNOVACIÓ, EN PRODUCTIVITAT» 

www.cidem.com:  
«Presentació de Microsoft Innovation Center, Centre de Productivitat de Microsoft» 

www.cambramanresa.com:  
«La Cambra impulsa, juntament amb altres entitats, 
el Centre d'Innovació en Productivitat de Microsoft a Manresa» 

Diari Regió7:  
«Microsoft obrirà el novembre a Manresa amb cinc especialistes» 
«El centre de Microsoft començarà a funcionar el novembre vinent al CTM» 
«Microsoft convida Manresa a somiar» 

www.ctm.upc.edu:  
«Microsoft crea, a Manresa, el primer centre de l’estat d’innovació en productivitat» 

www.ctm.upc.edu:  
«El centre manresà de Microsoft funcionarà com una nova àrea de treball del CTM» 


detall dels tràmits per aconseguir còpia del conveni públic  


Registro a les oficines (Passeig de Gràcia, 129 | 08008 Barcelona) del Departament d'Indústria 
i Energia de la Generalitat de Catalunya (CIDEM) una instància demanant em sigui facilitada 
«còpia íntegra» del conveni signat per aquesta administració i l'empresa Microsoft Ibérica, 
en relació a la creació del Centre d'Innovació i Productivitat de Manresa, tal i com 
s'anuncià en nombrosos mitjans de comunicació. 

Registro a les oficines (Plaça Major, 1 | 08240 Manresa) de l'Ajuntament de Manresa 
una instància demanant em sigui facilitada «còpia íntegra» del conveni signat per aquesta 
administració i l'empresa Microsoft Ibérica, en relació a la creació del Centre d'Innovació 
i Productivitat de Manresa, tal i com s'anuncià en nombrosos mitjans de comunicació. 

Rebo al meu domicili (la data de registre és anterior a la data de rebuda a domicili), 
una carta signada pel Regidor delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica, Innovació i Tecnologia 
de l'Ajuntament de Manresa, com a resposta a la meva instància del dia 22.11.2006. 

Registro a les oficines (Plaça Major, 1 | 08240 Manresa) de l'Ajuntament de Manresa 
una instància demanant novament que em sigui facilitada «còpia íntegra» del conveni 
signat per aquesta administració i l'empresa Microsoft Ibérica, segons m'emparen 
els articles: 31, 35.h, 37 i 37.5 de la Llei 30/1992. 

Prèvia una primera consulta telefònica a l'oficina del Síndic de Greuges de Catalunya 
i un cop rebuda la confirmació que la meva queixa podia prosperar, tramito per correu 
electrònic el meu greuge en relació a la manca de resposta que la Generalitat i l'Ajuntament 
de Manresa havien donat --passats més de sis mesos-- a la meva petició de «còpia íntegra» 
del conveni signat per aquestes administracions i l'empresa Microsoft Ibérica. 

Rebo al meu domicili una carta de l'oficina del Síndic, on em confirmen la rebuda del 
meu escrit i m'anuncien que m'informaran puntualment de les gestions que es vagin fent. 

Rebo al meu domicili una carta signada pel Síndic de Greuges, on m'informa que han demanat 
informació a l'Ajuntament de Manresa i al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 
referent a la manca de resposta a un escrit de sol·licitud del conveni signat amb 
l'empresa Microsoft Ibérica. 

Rebo al meu domicili una notificació de l'Ajuntament de Manresa, signada pel seu Secretari 
on, sense fer cap referència al Síndic, l'Alcalde resol acceptar la meva al·legació del 
passat mes de gener i lliurar-me definitivament la còpia del conveni sol·licitada. 

Recullo de l'oficina del Servei de Desenvolupament de l'Ajuntament de Manresa, la còpia 
íntegra del «Conveni marc de col·laboració entre CTM Centre Tecnològic Fundació Privada, 
Ajuntament de Manresa, Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Caixa 
d'Estalvis de Manresa, Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i Microsoft Ibérica S.R.L. 
amb motiu de la participació en el Centre Microsoft d'Innovació en Productivitat» 

Prèvia trucada telefònica de l'oficina del Síndic, on se m'informa dels tràmits realitzats 
fins la data actual, i per confirmar la meva voluntat de continuar endavant amb la petició, 
pel que fa a la manca de resposta de la Generalitat, rebo al meu domicili una carta signada 
pel Síndic de Greuges, on m'informa que l'Ajuntament de Manresa ja ha fet els deures però el 
Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, no li sembla adient donar-me accés al conveni 
al no considerar-me part interessada. Llavors, el Síndic em dóna compte de les consideracions 
que li fa al Sr. Conseller, en quan al deure legal de donar resposta, expressa i fonamentada, 
i al meu dret a consultar o rebre còpia del conveni. Resto encara a l'espera d'una contesta. 

 18.09.2006 | PDF 647Kb


 28.09.2006


 28.09.2006


 28.09.2006 28.09.2006
 29.09.2006 | PDF 758Kb


 29.09.2006


 25.10.2006

 20.11.2006 | PDF 150Kb
 22.11.2006 | PDF 150Kb 04.01.2007 | PDF 135Kb
 15.01.2007 | PDF 138Kb

 04.06.2007 | PDF 180Kb


 07.06.2007 | PDF 74Kb
 21.06.2007 | PDF 81Kb 20.07.2007 | PDF 334Kb

 23.07.2007 | PDF 2300Kb
 26.10.2007 | PDF 437Kb